Avís Legal

INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. amb CIF A-08275950, és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Tom 5.471, Llibre 4.773, Secció 2ª, Foli 8è, Full 61.768 i Inscripció 1ª. Aquesta societat és propietària del nom de domini www.intecal.com

Adreça:
Crom, 99F, 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. +34 93 264 38 00
Fax: +34 93 263 25 69
Email: info@intecal.com

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ

 • L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
 • La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.
 • Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris, a excepció d’aquelles que contenen informació a la qual només es permet accedir a l’usuari registrat. Aquestes pàgines estan restringides als usuaris prèviament autoritzats per INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. El nom d’usuari i contrasenya son personals i intransferibles. L’usuari assumeix la responsabilitat per qualssevol danys i prejudicis, directes o indirectes, que puguin derivar-se del seu ús indegut, així com de la seva cessió a tercers. En qualsevol moment INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. per motius de seguretat podrà modificar la contrasenya de l’usuari notificant-li-ho prèviament.
 • INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2014, INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A., intecal.com. Tots els drets reservats.

 • Aquesta pàgina web i els continguts inclosos: articles, texts, imatges, logotips, marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel•lectual i són propietat d’INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. o de tercers que han autoritzat el seu ús a INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A., quedant expressament prohibida la seva explotació sense l’autorització expressa d’INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A.
 • L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.
 • INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 • INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
 • INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control d’INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.
 • La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
 • Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d’utilitzar-lo és responsabilitat d’aquests últims.
 • INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.
 • INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

 • Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. es regiran per la legislació espanyola.
 • Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i INDUSTRIAL TECNICO ALIMENTARIA, S.A. ambdues parts es sotmeten als Jutges i Tribunals de L’Hospitalet del Llobregat, Barcelona, Espanya.