Noves aplicacions dels ganivets Whizard

1.01.2016
BETTCHER Whizard secreto

Els ganivets Whizard compten amb dues noves aplicacions per a porcí: la d’extracció d’amígdales en la línia de sacrifici amb el model 350M2 i la d’extracció del “secreto” en una sola peça en les línies d’especejament amb el model 1930M2. 

Actualment la gran majoria d’escorxadors i sales d’especejament de nombrosos països ja treballen amb aquests ganivets la versatilitat dels quals és inqüestionable. El seu fabricant Bettcher i els seus representants presenten regularment nous models d’equips o components que ajuden a donar resposta a les noves necessitats que demanden els clients.

A INTECAL ens posem a la seva disposició per realitzar demostracions d’aquestes aplicacions a les seves instal·lacions.